Powracający temat zbiornika wodnego „Konne”.

W dniu wczorajszym złożyłem na ręce burmistrza Marek wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego „Konne”. Posprzątanie terenu, kosze na śmieci, tablice informacyjne, ale również ławeczki dla wędkarzy, to niezbędne działania, które należy dziś wykonać, aby Mieszkańcy Zieleńca, ale również całych Marek mogli w pełni cieszyć się walorami tego wyjątkowego przecież zbiornika.