Współpraca na linii NGO – POWIAT.

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

Zapraszamy również wszystkie organizacje pozarządowe z terenu#PowiatWołomiński do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

ngo