Ordynacja wyborcza oraz podział powiatu wołomińskiego – moja interpelacja.

Zmiany ordynacji wyborczej oraz podział #PowiatWołomiński powinny być na każdym etapie prac konsultowane z burmistrzami, wójtami i władzami starostwa.
 
Mieszkańcy Marek chcą być na bieżąco w takich sprawach jak włączenie miasta w granice Miasta Stołecznego Warszawy. Nie może być tak, że o wszystkim dowiadujemy się jedynie z prasy. W związku z ostatnimi informacjami złożyłem na ręce starosty interpelację z prośbą o odpowiedź na zadane pytania, ale również o podjęcie działań mających na celu zaangażowanie wszystkich wójtów i burmistrzów powiatu do współpracy i wspólnego reagowania na proponowane zmiany. Konsultacje instytucji państwowych z samorządami są w tym wszystkim kluczowe…
int-ordynacja-page-001
int ordynacja-page-002.jpg