Z ostatniej chwili!

Ustawa o ustroju m. st. Warszawy nie będzie obecnie procedowana. Mamy mały sukces jako społeczność samorządowa, społeczność Naszych małych ojczyzn!

Musimy być jednak czujni, aby wszelkie przyszłe zmiany dotyczące Naszego miasta i jego granic były konsultowane z nami – Mieszkańcami! #MamyPrawoGłosu