Bezpłatny KURS KOMPUTEROWY z certyfikatem – warto skorzystać!

16665656_1322881394446454_5832227028401399047_o

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY  Z CERTYFIKATEM

100% finansowany ze środków UE

Poziom podstawowy i średnio-zaawansowany

KRYTERIA

  • Osoby biorące udział w szkoleniu muszą mieć ukończone 25lat
  • Miejsce zamieszkania w obrębie województwa mazowieckiego
  • Wykształcenie nie wyższe niż średnie, techniczne.

SZKOLENIE OBEJMUJE 88 GODZIN SZKOLENIOWYCH (11 tygodni)

  1. Grupy weekendowe – (1 dzień 8 godzin zajęć) sobota lub niedziela – godz. 9.00 – 17.00
  2. Dwa razy w tygodniu po 4 godziny (grupy popołudniowe ) – 17.00 – 21.00
  • Organizator zapewnia komputery oraz materiały dydaktyczne.
  • Grupy 10 osobowe.
  • Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

MIEJSCE:

Zajęcia organizowane na terenie miasta Marki

Mareckie szkoły podstawowe (dalsze informacje po zebraniu się grupy)

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 I . Podstawy pracy z komputerem (13 godzin).

Moduł składa się z kategorii:

komputery i sprzęt; pulpit, ikony, ustawienia; efekty pracy; zarządzanie plikami; sieci; bezpieczeństwo i higiena pracy.

II. Podstawy pracy w sieci (25 godzin).

Moduł składa się z kategorii:

zasady przeszukiwania Internetu; przeglądanie Internetu; informacje uzyskane z Internetu; pojęcia związane z komunikacją; używanie poczty elektronicznej;

III. Przetwarzanie tekstów (25 godzin).

Moduł składa się z kategorii:

Microsoft Word ;  Microsoft Excel

praca z aplikacją; tworzenie dokumentu; formatowanie; obiekty; korespondencja seryjna; przygotowanie wydruków.

IV. Rozwiązywanie problemów (25 godzin).

Moduł składa się z kategorii:

rozwiązywanie problemów technicznych; rozwiązywanie problemów systemowych; rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów; innowacyjne i kreatywne wykorzystywanie technologii ICT do rozwiązywania problemów; rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

ZAPISY:

formularz-zgłoszeniowy – proszę wypełnić i odesłać na adres: projekt.marki@gmail.com

Wszelkich informacji udzielamy tu:

email: projekt.marki@gmail.com

telefon: 798 992 376

STARTUJEMY NIEZWŁOCZNIE PO ZEBRANIU SIĘ GRUP SZKOLENIOWYCH. PLANOWANY POCZĄTEK SZKOLEŃ – MARZEC 2017!