Moje sugestie do koncepcji al. Piłsudskiego – konsultacje społeczne.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wstępnej koncepcji al. Piłsudskiego po oddaniu do użytku obwodnicy Marek – złożyłem swoje sugestie do tego projektu. Wszystkie trzy punkty są wynikiem wcześniej podjętych działań, a geneza ich powstania jest ściśle związana z oczekiwaniami Mieszkańców Marek. Wspomniane sugestie dotyczą skrzyżowań ulic: Puławskiego, Słoneczna, Fabryczna.

0808de2dc0d213426a98851543f866e0uwagi_konsultacje_s8-page-001-1uwagi_konsultacje_s8-page-002-1pismo-pulaskiego-netimg-214081616-page-001fabryczna-page-001-1img-214081630-page-001-1