Odpowiedź na moją interpelację w sprawie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie #PowiatWołomiński.

Właśnie otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie bardzo ważnego dla mnie tematu, czyli funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie powiatu wołomińskiego.

Nie jest tajemnicą, że nieustająco zwiększająca się liczba mieszkańców powiatu, a co za tym idzie liczba dzieci i młodzieży – sprawia, że placówki są coraz bardziej obciążone. Stale zwiększająca się liczba dzieci przypadających na jeden etat jest tego najlepszym dowodem.  Nie jest również tajemnicą, że powiatowe poradnie mają problemy lokalowe, co zdecydowanie ogranicza możliwości rozwoju wspomnianych placówek. 

W tej sytuacji Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki podjęła działania mające na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez poradnie. W pierwszej kolejności podjąłem decyzję o zwołaniu specjalnego posiedzenia Komisji, poświęconego wyłącznie funkcjonowaniu poradni. Podczas posiedzenia Panie Dyrektor przedstawiły wiele zagadnień i problemów z którymi żyją na co dzień, a które to należy rozwiązać.

Zostało podjęte stanowisko, które trafiło do Zarządu Powiatu, gdzie wnioskujemy o zorganizowanie specjalnego spotkania z burmistrzami i wójtami gmin powiatu. Chcemy szerzej porozmawiać o możliwych rozwiązaniach, które przysłużą się Mieszkańcom powiatu oraz odciążą poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Odpowiedź na moją interpelację jest dla mnie zbiorem niezbędnej wiedzy na temat działalności poradni, co z pewnością przełoży się na dalsze działania, o których będę na bieżąco informował. 

Więcej na ten temat:

Tekst z mojego bloga na ten temat

Interpelacja

Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację – uzupełnienie

poradnie I