Być człowiekiem rozsądnym…

Być człowiekiem rozsądnym, czyli moja wypowiedź z sesji absolutoryjnej #PowiatWołomiński, którą zacytowała Moja Gazeta Regionalna. Podtrzymuję w 100%, bo o ośrodki dla swojego miasta trzeba zabiegać merytorycznie… w szerszej perspektywie. W zeszłej kadencji nie brano tego pod uwagę, dlatego były tak ogromne dysproporcje w podziale inwestycji na każdą z 12 gmin naszego powiatu.

Regionalna (1)