Mój wniosek do WPI #PowiatWołomiński – nowa szkoła.

Ostatnio złożyłem wniosek o zapisanie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) #PowiatWołomiński budowy w #MiastoMarki szkoły ponadpodstawowej. Całe przedsięwzięcie miałoby się zakończyć w 2020 roku. Szacowana wartość inwestycji to ponad 17 mln zł, z czego zdecydowana wielkość środków pochodziłaby ze środków zewnętrznych. Pozostałą część wydatków poniósłby powiat wołomiński. Wniosek złożyłem wspólnie z radnym Werczyńskim – jednym z trojga, licząc moją osobę – radnych powiatowych z terenu Marek. Współpraca dla dobra naszego miasta jest w tej sytuacji najważniejsza, a nowoczesna szkoła w trzeciej co wielkości miejscowości powiatu wydaje się stawać naprzeciw oczekiwaniom, zarówno uczniom, jak i pracodawcom z terenu Marek i powiatu wołomińskiego.

21054966_1518650458202879_1412291320753151592_o.jpg