W kontekście terenów zagrożonych powodzią, również w #MiastoMarki – dobrze wiedzieć…

Podczas ostatniej sesji #PowiatWołomiński wyraziliśmy, jako rada zgodę na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego (obszar pilotażowy: powiat wołomiński). Liderem projektu jest Ministerstwo Środowiska – Państwowa Służba Geologiczna, partnerami: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz właśnie Powiat Wołomiński. W ramach realizacji projektu przewidziane jest m.in. uruchomienie ciągłego monitoringu zasięgu podtopień wraz z kanałem informacyjnym dla zgłoszeń społecznych.

Poniżej link do mapy powiatu wołomińskiego z uwzględnieniem prognozy powodziowej RZGW (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej):

http://wolominski.e-mapa.net/

21766729_1550848331649758_3004750555589246580_n.jpg