Poprawa tradycyjnej formy komunikacji na linii Urząd Miasta – Mieszkańcy!

Urząd #MiastoMarki zwiększa i zwiększy w przyszłym roku wydawanie biuletynu Marki.pl Złożyłem w tej sprawie wniosek do Burmistrza, ponieważ podczas moich dyżurów radnego pod chmurką Mieszkańcy naszego miasta zgłaszali problem z tradycyjną formą informacji na linii UM – Mieszkańcy. Chodzi tu głównie o naszych Seniorów, którzy często mają utrudniony dostęp do internetu. Cieszę się, że będzie więcej numerów naszego lokalnego biuletynu, ale będę dopingował Burmistrza o dalsze zwiększenie.

23783682_1605984556136135_7473249036231780426_o