Czackiego i Bema do wykonania!

Ruszyły przetargi na wykonanie ulic: Czackiego i Bema w #MiastoMarkiOtwarcie ofert 15.02.2018 r. Wykonanie ww. ulic pozwoli zamknąć temat wszystkich ulic rejonu Okólna/Kościuszki.

Poniżej link do specyfikacji przetargowej:
http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2018/13

Zobacz więcej

Będzie lepsze połączenie Marek z Kobyłką!

Ważna dla Mieszkańców Marek, Kobyłki oraz powiatu wołomińskiego inwestycja z dofinansowaniem samorządu województwa mazowieckiego!

Inwestycja Powiatu Wołomińskiego pod nazwą: przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, na budowę której Powiat ogłosi przetarg w I kwartale tego roku, a na którą to zabezpieczono w budżecie Powiatu kwotę 2 340 000 zł dostała dodatkowe dofinansowanie z Mazowsza w wysokości 3 416 477, 74 zł. W inwestycji tej udział ma również miasto Marki, które zabezpieczyło w tegorocznym budżecie kwotę 250 000 zł.

Przybliżając, o którą inwestycję chodzi – wyjaśniam:
Mówimy o drodze, która swój początek bierze w Markach (ul. Główna, której modernizację rozpocznie nasze miasto jeszcze w tym roku), dalej przecina drogę wojewódzką nr 631 i wybudowanym już wiaduktem nad obwodnicą Marek przechodzi w ul. Dworkową w Kobyłce.

27331559_1674507879283802_5294537107019753022_n