Czackiego i Bema do wykonania!

Ruszyły przetargi na wykonanie ulic: Czackiego i Bema w #MiastoMarkiOtwarcie ofert 15.02.2018 r. Wykonanie ww. ulic pozwoli zamknąć temat wszystkich ulic rejonu Okólna/Kościuszki.

Poniżej link do specyfikacji przetargowej:
http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2018/13

Zobacz więcej