Rada Powiatu Wołomińskiego za dodatkową ochroną akustyczną na trasie obwodnicy Marek!

Rada Powiatu Wołomińskiego popiera działania mające na celu poprawę ochrony akustycznej na trasie obwodnicy Marek.

Przyjęte dziś na sesji stanowisko jest odpowiedzią na moją interpelację w powyższej sprawie. Cieszę się, że radni poparli moją inicjatywę w tym jakże ważnym dla tysięcy Mieszkańców temacie.

Nie ukrywam, że jako Mieszkańcowi Marek temat ten jest mi szczególnie bliski.