Tablice z nazwą ulicy „Popiełuszki” zastąpią nowe „Księdza Jerzego Popiełuszki” lub „Ks. Jerzego Popiełuszki”.

Z otrzymanej odpowiedzi na mój wniosek wynika, że tablice z nazwą ulicy: „Popiełuszki” zastąpią nowe „Ks. Jerzego Popiełuszki” lub „Księdza Jerzego Popiełuszki”. Podziękowania kieruję na ręce Zastępcy Burmistrza Miasta Marki Dariusza Pietruchy  za pozytywne ustosunkowanie się do mojego wniosku, który przypomnę wychodził naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców.

28828452_1716365108431412_2845568282657038289_o.jpg

SKMBT_C22018041610550 (1)-page-001