Zmiany w regulaminie PSZOK-u.

Nie wiem, czy w świadomości Mieszkańców naszego miasta zafunkcjonowały zmiany w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ale jeśli nie, to warto się z nimi zapoznać. Zmiany podyktowane są wejściem w życie przepisów związanych z RODO.

Pracownik punktu nie ma już prawa/obowiązku zażądać od Mieszkańca dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Miasto Marki opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku dostarczania odpadów budowlanych (w tym gruzu),

Pracownik punktu nie ma również prawa/obowiązku zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Miasto Marki opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku dostarczania pozostałych odpadów wymienionych w ust. 9.

Regulamin PSZOK-u pod poniższym linkiem:
http://czyste.marki.pl/index.php…

PSZOK