Kandyduję do Rady Powiatu Wołomińskiego.

Moi Drodzy, Szanowni Państwo, Mieszkańcy Marek,

Pragnę Was oficjalnie poinformować, że kandyduję do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu nr 2, czyli z Marek. Będzie mi bardzo miło, jeśli moja dotychczasowa działalność na rzecz naszego miasta została przez Was dostrzeżona i zechcecie poprzeć moją kandydaturę w najbliższych wyborach samorządowych.

Więcej o mnie poniżej:

38 lat. Rodowity mieszkaniec Marek. Ukończył Uczelnię Łazarskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wyższą Szkołę Menedżerską na Wydziale Menedżerskim. Pracuje w samorządzie warszawskim na kierowniczym stanowisku, gdzie odpowiada za sport, promocję i komunikację społeczną. W latach 2010-2014 radny miasta Marki, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (najwięcej interpelacji spośród wszystkich radnych). Od 2014 roku jest radnym Powiatu Wołomińskiego. W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki (najwięcej interpelacji spośród wszystkich radnych). Założyciel oraz prezes Stowarzyszenia Projekt Marki, członek Stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Koła Wędkarskiego Nr 14 w Markach, a także pomysłodawca i założyciel Forum Mieszkańców Marek na Facebooku.

Organizator akcji społecznej „Mamy Prawo Głosu!” sprzeciwiającej się włączeniu Marek do Warszawy, jako jednostki metropolitalnej. Inicjator referendum gminnego w tej sprawie. Pomysłodawca wielu wydarzeń organizowanych na terenie Marek: sprzątanie mareckich lasów i zbiorników wodnych, zbiórki używanych zabawek, spotkań z gwiazdami sportu, rodzinnego pikniku rowerowego i wielu innych. Od lat wspiera marecki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, lider zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki w Markach.

Z żoną Anią są szczęśliwymi rodzicami Ali (4 miesiące) oraz Olka (6 lat). Optymista kochający życie i ludzi, miłośnik sportu, fotografii oraz dobrego kina. Każdą wolną chwilę spędza na rowerze. Pasjonuje się kulturą Ameryki Południowej oraz geografią.

„W kończącej się kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego udało się to, co jeszcze do niedawna uważane było za niemożliwe. Gdy w 2014 roku zostałem radnym powiatowym, obiecałem sobie, że musi zostać zmienione podejście Powiatu Wołomińskiego do naszego miasta. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji 2010 – 2014 ze środków Powiatu Wołomińskiego trafiło do naszego miasta jedynie ok. 390 000 zł! Dziś na koniec obecnej kadencji mogę z zadowoleniem przedstawić dane mówiące o środkach dla Marek w wysokości ok. 7 000 000 zł!

Niewątpliwym sukcesem tej kadencji jest rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej w ciągu ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki, co było dla mnie priorytetem w tej kadencji. Wspólnie z obecnym burmistrzem naszego miasta dokładaliśmy wszelkich starań, aby wspomniana inwestycja mogła zostać zrealizowana.

Podsumowując, współpracę z burmistrzem Jackiem Orychem oceniam bardzo wysoko i jestem przekonany, że wiele moich interwencji i działań zakończyło się sukcesem, właśnie dzięki tej świetnej współpracy. To były dobre cztery lata dla Marek!

W samorządzie działam z pasją i zaangażowaniem. Staram się być radnym dostępnym, opowiadającym na wszelkie pytania i prośby o interwencje. Jako jedyny z mareckich radnych powiatowych prowadzę regularnie dyżury w UM Marki, szkołach, a także mobilne dyżury pod chmurką na mareckich bazarkach oraz podczas miejskich imprez plenerowych.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że jeśli Mieszkańcy naszego miasta obdarzą mnie zaufaniem na kolejną kadencję, to moja forma działalności nie zmieni się i w dalszym ciągu będą mogli liczyć na swojego radnego. Nie zawiodę!”

Główne cele na najbliższą kadencję:

  • Zakończenie przebudowy drogi powiatowej w ciągu ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach
  • Remont drogi powiatowej ? ulicy Fabrycznej w Markach
  • Doświetlenie przejść dla pieszych w technologii LED na ul. Fabrycznej
  • Przekazanie w zarząd Powiatu Wołomińskiego kolejnej drogi gminnej, co odciąży budżet naszego miasta w kwestiach utrzymania i remontu tej drogi
  • Działania na rzecz powstania w Markach nowej i nowoczesnej szkoły ponadpodstawowej o profilu technicznym, która będzie kształciła uczniów w kierunkach odpowiadających na obecne potrzeby rynku
  • Rozpoczęcie działań mających na celu powstanie w Markach szkoły specjalnej
  • Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wołominie oraz unowocześnienie obecnego budynku, tak aby szpital odpowiadał na potrzeby Mieszkańców naszego powiatu
  • Współpraca na linii Powiat Wołomiński – Miasto Marki w kwestii działań na rzecz walki ze smogiem
  • Stale zwiększający się udział środków finansowych Powiatu Wołomińskiego w Markach , co przełoży się na dynamiczny rozwój naszego miasta
43080747_1979187088815878_1934469578109222912_n