Poprawa informacji w mareckim Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W mareckim Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, którego prowadzenie jest w gestii Powiatu Wołomińskiego – uzupełniono już brakujące informacje na temat m. in. obowiązujących zasad i kryteriów programu. Męczyłem, męczyłem, aż wymęczyłem zmiany.