Pierwsza sesja Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2018-2023.

W dniu wczorajszym złożyłem ślubowanie radnego. Ze swojej strony deklaruję Wszystkim Mieszkańcom ciężką pracę 
i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Czynię to z pełną odpowiedzialnością oraz otwartością na współpracę!

Moi Drodzy, oddaliście na mnie 3️⃣5️⃣1️⃣7️⃣ głosów, co jest najlepszym wynikiem w historii mareckiego samorządu w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego. Jest to również najlepszy wynik spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego oraz drugi wynik uwzględniając wszystkie komitety wyborcze.

Uzyskany wynik to dla mnie niewątpliwy zaszczyt, ale również odpowiedzialność oraz zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy! Obiecuję rzetelnie sprawować powierzony mi mandat radnego powiatu wołomińskiego.

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i każdy oddany na mnie głos!

Życzę wszystkim nam owocnej współpracy i samych właściwych decyzji w rozpoczętej dziś nowej kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego.