2019 rok będzie wyzwaniem dla szkolnictwa ponadpodstawowego. Odpowiedź na moją interpelację.

W przyszłym roku szkolnym w wyniku reformy edukacji przyjdzie nam zmierzyć się z trudnościami, związanymi z tzw. „podwójnym rocznikiem”. Oznaczać to będzie, że nauczanie ponadpodstawowe rozpoczną jednocześnie pierwsi absolwenci klas ósmych i ostatni klas gimnazjalnych. To oczywiście spowoduje mniejsze lub większe problemy z miejscami w szkołach ponadpodstawowych, dlatego już dziś należy podjąć stosowne działania, aby zminimalizować utrudnienia w szkołach ponadpodstawowych zarządzanych przez powiat.

W związku z powyższym wystosowałem do Starosty #PowiatWołomińskiinterpelację:
https://werelich.net/…/pierwsza-interpelacja-w-tej-kadencj…/

Z otrzymanej odpowiedzi, Wicestarosta oraz wydział edukacji potwierdza, że należy podjąć szereg działań w celu dostosowania powiatowych placówek oświatowych do zwiększonego naboru w przyszłym roku szkolnym 2019/2020. Chętnie będę wspierał te działania z poziomu Komisji Edukacji, Sportu i Turystki, której mam przyjemność być wiceprzewodniczącym.

Poniżej link do treści mojej interpelacji:

https://wordpress.com/block-editor/post/werelich.net/7747