W 2019 roku 4,5 mln zł dla Marek z Powiatu!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego przyjęliśmy budżet powiatu na 2019 rok.
W roku bieżącym na rzecz Marek zapisano trzy pozycje na łączną kwotę 4500000 zł.

Zadania:
1. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej w ciągu ul. Sosnowej i Kościuszki. Kwota: 3000000 zł

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Fabryczna. Kwota: 1000000 zł

3. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej.
Kwota: 500000 zł

Dodatkowo zostanie doświetlone w technologii LED przejście dla pieszych na remontowanym odcinku ul. Fabrycznej.