Kolejne środki dla Marek.

Podczas wczorajszego posiedzenia, jako Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Rady Powiatu Wołomińskiego pozytywnie zaopiniowaliśmy zwiększenie o kwotę 264 350 zł środków dla Marek na realizację inwestycji związanej z przebudową ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki.