Podwyżki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznych?

Wczorajsze posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystki Powiatu Wołomińskiego było jednym z najważniejszych w mojej dotychczasowej działalności radnego.

Spotkanie z dyrekcjami szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczyło przygotowań placówek oświatowych do naboru na rok szkolny 2019/2020, szczególnie pod kątem kadrowym i lokalowym. W związku z podwójnym rocznikiem, który zapuka do szkół już niebawem (reforma oświaty), czyli pierwsi absolwenci klas ósmych i ostatni klas gimnazjalnych – szkoły zderzą się z dużymi lub bardzo dużymi brakami kadrowymi. Już dziś wiemy, że przy maksymalnym, dodatkowym naborze uczniów – brakować będzie kilkudziesięciu nauczycieli różnych przedmiotów.

W tej sytuacji podjęliśmy dziś na posiedzeniu komisji decyzję o przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu pod względem ewentualnych podwyżek dla nauczycieli w postaci zwiększenia dodatków motywacyjnych, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność naszych szkół względem szkół warszawskich. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego traktujemy bardzo poważnie problem kadrowy w naszych szkołach ponadpodstawowych i poradniach.

Oczywiście samorząd, podobnie jak rząd nie ma swoich pieniędzy, dlatego ewentualne podwyżki musiałyby się odbyć kosztem innych obszarów np. inwestycji.