W temacie smogu. Bardziej w kwestii edukacji i uświadamiania.

Dziś złożyłem interpelację do Starosty Wołomińskiego w sprawie większej aktywności starostwa w walce ze smogiem. Z racji tego, że w zakresie zadań własnych powiatu nie ma działań związanych np. z wymianą pieców, czy termomodernizacją, ponieważ zajmują się tym samorządy gminne i Mazowsze, a także stosowne ministerstwa – skupiam się na tzw. działaniach miękkich, czyli edukacji i akcjach uświadamiających. Moim zdaniem mamy tu duże pole do popisu i tylko te działania mają sens, przynosząc w przyszłości wymierne efekty w walce ze smogiem.