Działania powiatowe na rzecz walki ze smogiem.

W odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację Starosta Wołomiński informuje o tzw. „miękkich działaniach” prowadzonych przez Powiat Wołomiński w walce ze smogiem (konkursy, warsztaty, itp.).