Przejście dla pieszych na ul. Okólnej (na wysokości nr 24)

Pod koniec zeszłego roku wnioskowałem do Burmistrza #MiastoMarki o poprawę stanu przejścia dla pieszych na ul. Okólnej (na wysokości nr 24). Wówczas urząd nie miał aktywnej umowy na takie działania. Dziś przejście wygląda zdecydowanie lepiej, więc będzie bezpieczniej.
#radnyWerelich#dlaMieszkańców