Rozbudujemy Szpital Powiatowy w Wołominie!

W ciągu najbliższych 4 lat Powiat Wołomiński przekaże szpitalowi ponad 36 mln złotych.
Rozbudowa części wspólnych obydwu zaplanowanych w projekcie inwestycyjnym pawilonów przyszpitalnych
Budowa pod klucz budynku B (przy ul. Gdyńskiej), w którym działać będzie:
– zespół poradni specjalistycznych
– poradnia dla dzieci
– punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej
– poradnia Ginekologiczno-Położnicza
– poradnia Neonatologiczna
– Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej – sala kinezyterapii
– boksy do fizykoterapii – pomieszczenia administracyjne.
Niezależnie od budowy nowych budynków, powiat realizuje plan bieżącej poprawy funkcjonowania szpitala:
– podwojenie stanowisk do rejestracji, – elektroniczny system kolejkowy
– rozbudowa pomieszczeń SOR
Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/582