Wsparcie dla samorządów w walce ze smogiem!

Działania na rzecz walki ze #SMOG
Warto, aby nasze miasto skorzystało z pilotażowego programu #Mazowsze„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

Możemy uzyskać pomoc finansową na następujące działania:
– zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych
– rewitalizację istniejących terenów zieleni w miejscach zurbanizowanych;
– zakup i instalację systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, jako uzupełnienie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie, składającego się z sieci sensorów pomiarowych mierzących godzinowe i dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
– zakup profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczaczy powietrza
– opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości w gminie;
– prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza.

Grzechem byłoby nie skorzystać z aplikowania w ramach powyższego programu.

O programie, zasadach poniżej:
https://www.mazovia.pl/…/art,2678,mazowiecki-instrument-wsp…