Anonimy w szkołach, czyli najnowszy pomysł kuratorium.

Anonimy jako forma wzmacniania współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, czyli specjalne skrzynki w każdej szkole. To najnowszy pomysł kuratorium.
No to się teraz „pisarze” uaktywnią… Ciekawy jestem jak dyrekcje szkół mają weryfikować te donosy?