Nowe tablice z nazwą ulicy. Realizacja złożonego przeze mnie wniosku.

Jakiś czas temu złożyłem do Burmistrza Miasta Marki wniosek o wymianę tablic nazwy jednej z mareckich ulic. Tablice zostały zamontowane, za co pięknie dziękuję w imieniu Mieszkańców, jak i własnym.
Mój wniosek w powyższej sprawie:
https://werelich.net/…/zmienmy-tablice-z-nazwa-ulicy-popie…/
Odpowiedź na mój wniosek:
https://werelich.net/…/tablice-z-nazwa-ulicy-popieluszki-z…/