Suche drzewa do usunięcia.

Złożyłem wniosek do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie usunięcia suchych drzew, przy ul. Wesołej, a także o przeprowadzenie kontroli pasa drogowego pod względem zalegających suchych drzew, które ze względów bezpieczeństwa wymagają usunięcia. #radnyWerelich#dlaMieszkańców