Żywność oferowana do sprzedaży w szkołach.

Dziś złożyłem pismo do Burmistrza Miasta Marki z prośbą/wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w powyższej sprawie.
Moje pismo jest wynikiem zgłoszeń Mieszkańców naszego miasta, którzy zgłaszają możliwość zakupu na terenie jednej z mareckich szkół produktów (słodyczy) niezgodnych z zasadami zdrowego odżywiania.