Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki zdominował temat oświaty. Z ciekawostek – przekroczyliśmy w #PowiatWołomiński liczbę 3000 uczniów – dokładnie 3009 uczniów!

Z 89 oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 roku posiadamy dziś 125 oddziały. W rekrutacji do klas pierwszych przyjęliśmy 1529 uczniów (695 uczniów w roku szkolnym 2018/2019). Wszystkie zmiany miały również wpływ na kadrę nauczycielską, która zwiększyła się z 351 do 365 etatów. Niewielkie zwiększenie zatrudnienia to efekt optymalizacji organizacji pracy.

We wszystkich naszych szkołach ponadpodstawowych uczniowie kształcą się w 85 specjalnościach.