Posiedzenia Komisji przed sesją Rady Powiatu Wołomińskiego.

Dzień przed sesją rady #PowiatWołomiński, miały miejsce posiedzenia komisji. Z głównych tematów: funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kontekście nowych zadań CUW, program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi…, działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów oraz opiniowanie projektów uchwał.