Podrzucane odpady wielkogabarytowe.

Dziś złożyłem pismo do Burmistrza #MiastoMarki z prośbą o monitorowanie pozostawianych odpadów wielkogabarytowych w podwórzach budynków komunalnych. Otrzymuję bowiem sygnały od Mieszkańców, że wspomniane odpady są podrzucane przez osoby z zewnątrz, niemieszkające we wspomnianych budynkach.