Suche drzewo usunięte. Będzie bezpiecznie.

Pod koniec zeszłego roku wnioskowałem do Burmistrza #MiastoMarki w imieniu Mieszkańców o wycięcie uschniętego drzewa, przy ul. Wesołej, którego gałęzie spadały na pobliski chodnik. Drzewo zostało wycięte. Dziękuję za interwencję.
#dlaMieszkańców #radnyWerelich