Potrzeba przeprowadzenia przeglądu oznakowania pionowego w naszym mieście.

Oznakowanie pionowe w #MiastoMarki, czyli moje pismo do Burmistrza w sprawie przeprowadzenia przeglądu znaków w naszym mieście. Przykładowe zdjęcia pokazują, że należy podjąć stosowne działania.