Wyjazdowe posiedzenie połączonych komisji edukacji, sportu i turystyki oraz dziedzictwa narodowego i kultury.

Miejsce bardzo urokliwe i ciekawe historycznie, czyli Domek Ogrodnika Radzymin. Główne tematy to m. in. przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021w placówkach prowadzonych przez Powiat oraz podsumowanie wyników egzaminów maturalnych w naszych szkołach. Matura 2020 w powiecie przedstawiała się następująco: 851 uczniów przystąpiło do egzaminu, z czego 64% zakończyło go pomyślnie (541). Wyniki poszczególnych przedmiotów:
Polski 51%,
Matematyka 43%
Angielski 63%
Rosyjski 45%
Biologia 28%
Francuski 93%
Jeśli chodzi o nabór na nadchodzący rok szkolny, to w naszych placówkach pozostało dosłownie kilka miejsc. Najwięcej chętnych jest do technikum informatycznego w Radzyminie, do którego ubiega się 8 kandydatów 1 miejsce. Dzięki Cezary Wnuk za zorganizowanie dzisiejszego miejsca komisji i przedstawienie historii tej wyjątkowej przestrzeni…