Powracający problem tirów na ul. Okólnej.

W związku z powtarzającym się problemem nagminnie parkujących tirów na ul. Okólnej (od remontowanego fragmentu ul. Okólnej do ul. Grunwaldzkiej), złożyłem dziś pismo do Burmistrza #MiastoMarki z prośbą o podjęcie działań np. w zakresie montażu słupków drogowych na poboczach wspomnianego odcinka drogi.
#dlaMieszkańców #radnyWerelich