Problem z zabezpieczeniem terenu dawnej szkoły podstawowej nr 4.

Na wniosek mieszkańców osiedla „Horowa Góra”, którzy zgłosili do mnie problem związany z niewystarczającym zabezpieczeniem terenu dawnej szkoły podstawowej nr 4, przy ul. Dużej – złożyłem pismo do Burmistrza w tej właśnie sprawie.

Więcej w treści załączonego poniżej pisma.