Informacje z posiedzenia komisji edukacji, sportu i turystyki.

Posiedzenie komisji edukacji, sportu i turystyki #PowiatWołomiński to przede wszystkim opiniowanie projektu budżetu na 2021 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 – opinie pozytywne. Z ważnych kwestii:

W szkołach powiatowych powstanie 5 nowych kierunków nauczania – klasa o profilu lotnictwo wojskowe w Liceum mundurowe w Urlach– klasy o profilu pielęgniarstwo i asystent medyczny w IV LO Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie– kierunki technik budownictwa oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespół Szkół w Wołominie Ul. Legionów 85

Powiat zakupi 91 laptopów z dostępem do mobilnego internetu, oczywiście na potrzeby zdalnego nauczania.