Problem jest, ale brakuje kasy…

Jakiś czas temu, na prośbę Mieszkańców złożyłem do Burmistrza #MiastoMarki dwa kolejne pisma, dotyczące w zasadzie tego samego problemu – bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Okólnej. Żeby się nie rozpisywać, ponieważ wszystko zawarte jest w poniższym piśmie – Burmistrz wyraża pełne zrozumienie w kwestii poruszanej przeze mnie problematyki, ale niestety obecnie miasto nie dysponuje wolnymi środkami na działania, które mogłyby poprawić obecną sytuację. Oczywiście w piśmie potwierdzany jest fakt, że wszystkie przejścia funkcjonują w zgodzie z obowiązującymi przepisami Ruchu Drogowego.

W kwestii przejścia dla pieszych na wysokości numeru – Okólna 39A wartym zauważenia jest też fakt, że przejście powstało z inicjatywy prywatnego inwestora (przedszkole), dlatego należy chyba rozumieć, że wszelkie dodatkowe zmiany powinny odbyć się tą samą drogą – przynajmniej ja to tak odczytuję…

Optymistyczne jest końcowe stwierdzenie Burmistrza, który zobowiązuje się do monitorowania sprawy i w przypadku pojawienia się możliwości wdrożenia w życie proponowanych przeze mnie rozwiązań (możliwych do realizacji) – poinformowanie mnie o tym fakcie za pośrednictwem wydziału merytorycznego. Dziękuję za szczerą odpowiedź i złożoną deklarację. Żeby było jasne, w pełni rozumiem trudności finansowe miasta, dlatego przyjmuję argumentację zawartą w odpowiedzi na moje pismo/pisma. Pozostaje poczekać, aby nie za długo…#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Poniżej link do moich pism w powyższej sprawie:

http://werelich.net/…/przejscie-dla-pieszych-na-ul…/

http://werelich.net/…/potrzeba-szerszego-spojrzenia-na…/

Parking w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Piłsudskiego?!

Dziś złożyłem pismo w powyższej sprawie do Burmistrza #MiastoMarki. W tym rejonie panuje niesamowity chaos komunikacyjny, spowodowany m. in. przez parkujące samochody, co przekłada się również na bezpieczeństwo osób pieszych i samych kierujących pojazdami.

W związku z tym proponuję, aby na wolnej działce (zdjęcie), należącej do miasta, powstał ogólnodostępny parking dla samochodów. Więcej informacji w piśmie poniżej.Nadmienię jedynie, że wielokrotnie zwracałem się w sprawie poprawy sytuacji w tym rejonie. Jeszcze za czasów poprzedniego burmistrza, dla którego jedynym problemem nie zrealizowania parkingu były wówczas środki finansowe (https://tustolica.pl/niebezpieczne-skrzyzowanie_57083).

Nie ukrywam, że wielu Mieszkańców naszego miasta zwracało się do mnie z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego jak się okazuje uciążliwego problemu, dlatego kolejny raz podejmuję próbę. Mieszkańcy zadeklarowali, że w przypadku takiej potrzeby zbiorą podpisy, aby wzmocnić złożone przeze mnie dziś pismo. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale już dziś z góry dziękuję za takie wsparcie.

#dlaMieszkańców#WerelichPomaga#BezpieczneMarki

Ciąg dalszy walki z wrakami.

Tym razem zwracamy się wspólnie z Ewa Rosa do Starosty #PowiatWołomiński, bo choć problem doskwiera lokalnie, to jego zasięg jest znacznie szerszy i dotyczy w mniejszym lub większym stopniu każdej z naszych gmin. Myślę, że najwyższa pora podejść do tego procederu, po pierwsze poważnie, a po drugie kompleksowo. Brak reakcji jedynie ośmiela kolejne osoby do pozostawiania, czy porzucania pojazdów, gdzie popadnie. W skali np. naszego miasta nie są to już pojedyncze przypadki, a raczej postępujący problem… Mam nadzieję, że z poziomu Powiatu, we współpracy z włodarzami gmin i KPP w Wołominie uda się wypracować skuteczne rozwiązania. Mnie osobiście zaczyna frustrować cała ta sytuacja z wrakami/złomami i ta niemoc z każdej strony. Uważam jednak, że nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać. Wszystko jest kwestią determinacji, zaangażowania i przede wszystkim chęci…

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WerelichPomaga

W kwestii bezpieczeństwa…

Po ostatnim tragicznym wydarzeniu w sąsiednich Ząbkach, wspólnie z Ewa Rosa złożyliśmy do Starosty interpelację z prośbą o przedstawienie szczegółowych danych, dotyczących przestępczości w poszczególnych gminach powiatu.

Przeglądając statystyki, porównując z gminami o zbliżonej liczbie Mieszkańców oraz podobnym charakterze miasta np. Ząbki, Zielonka, Kobyłka (gminy miejskie) nie wyróżniamy się jako Marki, ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym. W jednym miejscu wyglądamy lepiej, w innym gorzej, również w zależności od danego roku. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest dobrze, bo byłoby to zdecydowane nadużycie. Z całą pewnością głównym problemem są braki kadrowe w Policji, ponieważ sprzęt i kwestie lokalowe nie są już większymi problemami. Odpowiedź na naszą interpelację, która jest jednocześnie uzupełnioną wersją sprawozdania KPP w Wołominie w linku poniżej:http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php…Treść naszej interpelacji poniżej:http://werelich.net/2021/01/19/w-kwestii-bezpieczenstwa/Ciekaw jestem Państwa/Waszej opinii na temat tych statystyk. Jest to materiał, który może posłużyć do ewentualnych działań z naszej strony w celu mam nadzieję poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Powyższe sprawozdanie będzie również tematem dzisiejszej sesji Rady Powiatu.#dlaMieszkańców #radnyWerelich #BezpieczneMarki

Problem z pozostawionymi lub porzuconymi samochodami.

W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach złożyłem pismo do Burmistrza #MiastoMarki z prośbą o podjęcie działań mających na celu usunięcie postawionego lub porzuconego na parkingu przed szkołą samochodu marki fiat seicento. Na tym parkingu każde miejsce parkingowe jest bezcenne…#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WerelichPomaga

Po kilku dnia samochód został odholowany z podanej lokalizacji. Nagłośnienie sprawy zdecydowanie pomogło…

Pojemniki na używaną odzież – odpowiedź na moje pismo w sprawie zwiększenia częstotliwości opróżniania tychże pojemników.

Organizacje prowadzone na terenie #MiastoMarki zbiórkę używanej odzieży z wykorzystaniem kontenerów zostały poinformowane pisemnie o zwiększenie pieczy nad gruntami, gdzie zostały ustawione pojemniki. Generalnie OK. Ja osobiście postawiłbym warunek, że albo organizacje zwiększą częstotliwość opróżniania i monitorowania pojemników, albo nie otrzymają zgody na ich ustawienie (grunty miejskie).

Jeśli chodzi o nie wskazanie lokalizacji nieoznakowanych pojemników, to na załączonych do przesłanego przeze mnie pismach zdjęciach (http://werelich.net/…/pojemnikowego-problemu-ciag-dalszy/) widać, że są to pojemniki oznakowane np. zdjęcie poniżej PCK.

Oczywiście nikt z nas nie ma wpływu na akty wandalizmu, ale w rozmowie z jednym z pracowników działających na rzecz wspomnianych organizacji odpowiedzialnych za zbiórki, który opróżniał pojemniki padło stwierdzenie, że pojemniki często otwierają się z przepełnienia, pod naporem zgromadzonej w nich odzieży. Skoro tak, to zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników jest w pełni zasadne.#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WerelichPomaga

Potrzeba szerszego spojrzenia na kwestie związane z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych na ul. Okólnej.

W nawiązaniu do złożonego przeze mnie pisma w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Okólnej – na wysokości nr 39A, złożyłem dziś pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie przeprowadzenia stosownej analizy pod kątem bezpieczeństwa na wszystkich przejściach dla pieszych zlokalizowanych właśnie na ul. Okólnej. Wsłuchując, a w zasadzie wczytując się w komentarze Mieszkańców naszego miasta w momencie poruszenia tematu przejścia (Okólna – na wysokości nr 39A) – jasno wynika, że temat bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na wspomnianej ulicy jest znacznie poważniejszy. #dlaMieszkańców #radnyWerelich #BezpieczneMarki

Dobre wieści! Powraca przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki/Wołodyjowskiego!

W tegorocznym budżecie #PowiatWołomiński zabezpieczyliśmy środki na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej w ciągu ul. Sosnowa/Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach. Przebudowa ma na celu powstanie w tym miejscu przejścia dla pieszych, które historycznie funkcjonowało w tej lokalizacji przed kompleksowym remontem drogi. Przesłałem również sugestie do stosownego wydziału powiatu, aby przyszłe przejście było dodatkowo zabezpieczone pod względem bezpieczeństwa, ponieważ jak wszyscy wiemy korzystać z niego będzie duże grono Mieszkańców naszego miasta, w tym dzieci i młodzieży, które będą pokonywać codzienną drogę do przedszkola, szkoły, czy na przystanek autobusowy.

W zeszłym roku, wsłuchując się w głos Mieszkańców – wspólnie z radną Ewa Rosa zabiegaliśmy o powrót przejścia dla pieszych w tym miejscu, dlatego bardzo cieszymy się, że problem zostanie rozwiązany. https://werelich.net/…/brak-przejscia-dla-pieszych…/…

Dziękujemy również staroście oraz naczelnikowi wydziału dróg powiatowych za uwzględnienie głosu Mieszkańców oraz naszych jako radnych powiatu wołomińskiego.https://werelich.net/…/przejscie-dla-pieszych-na-ul…/