Inwestujmy w miejską zieleń! Warto!

Wspólnie z radną Ewa Rosa złożyliśmy pisma do Burmistrza #MiastoMarki oraz Starosty #PowiatWołomiński. Zwracamy w nich uwagę na większą potrzebę inwestowania w miejską zieleń, zarówno w projektach drogowych, jak i w przestrzeni publicznej. #radnyWerelich #dlaMieszkańców

W kwestii bezpieczeństwa na ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki!

Złożyłem kolejną interpelację do Starosty #PowiatWołomiński związaną z bezpieczeństwem na drogach powiatowych zlokalizowanych w granicach #MiastoMarki.

Po zgłoszeniach Mieszkańców naszego miasta, które do mnie trafiały, poprosiłem o przeprowadzenie stosownej analizy pod względem natężenia ruchu i bezpieczeństwa na drodze powiatowej w ciągu ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki.
#radnyWerelich #dlaMieszkańców

W Markach poczekamy na decyzję związaną z wymianą nawierzchni boisk.

W kwestii ewentualnej szkodliwości boisk ze sztuczną nawierzchnią Urząd #MiastoMarki zajmie stanowisko w momencie poluzowania obostrzeń związanych z obecną sytuację (koronawirus). Wcześniej otrzymałem odpowiedź Starosty #PowiatWołomiński, że na boiskach zarządzanych przez Powiat planowana jest wymiana nawierzchni.

Poniżej treść moich pism w powyższej sprawie:
https://werelich.net/…/bezpieczne-boiska-z-nawierzchnia-sz…/