PRZEKROCZONY 1000! DZIĘKUJĘ

3 luty 2011 to dzień dla mnie bardzo wyjątkowy. To w tym dniu strona mojego bloga przekroczyła 1000 odsłon! Wszystkim czytelnikom serdecznie dziękuję za zainteresowanie. Liczę na naszą dalszą współpracę i zapraszam wszystkich do systematycznej lektury. Wciąż uczę się bycia w nowej roli, dlatego przepraszam za ewentualne wpadki z mojej strony.

OBIECANE MONITORY DLA SP 1

Po wizycie w Szkole Podstawowej nr 1 na uroczystym otwarciu nowej świetlicy, rada rodziców przedstawiła najpilniejsze potrzeby. Sprawą priorytetową stały się dwa monitory komputerowe typu LCD. W szkole znajdują się bowiem jeszcze monitory kineskopowe. Jak wiadomo emitują one szkodliwe promieniowanie. Podczas owego spotkania ze strony obecnych radnych padły deklaracje pomocy w tej sprawie. Słowa nie zostały rzucone na wiatr. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej poruszyłem ten problem. Na odzew nie czekałem długo, z deklaracją z finansowania zakupu owych monitorów przyszło stowarzyszenie MSG. Zakup zostanie z finansowany w ramach programu Twój 1% podatku. Fakt ten jest przykładem na zaangażowanie nowych radnych w sprawy każdego kalibru, te małe i te duże.

RADNI BĘDĄ GŁOSOWAĆ IMIENNIE

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapadła przełomowa decyzja. Radni Miasta Marki będą głosować imiennie. Bardzo się z tego faktu cieszę, ponieważ pisałem o tym problemie w jednym z ostatnich artykułów. Jest to pomysł radnych PO i MSG. Komisja była prawie jednogłośna popierając ten wniosek. Podkreślam jednak, że prawie jednogłośna. Podjęcie tej decyzji cieszy tym bardziej, że podczas ostatniej kadencji nie udało się przeforsować tego pomysłu. Głosowanie z wykorzystaniem nowego systemu nastąpi w najbliższym możliwym czasie, myślę tu o marcu. Nadszedł długo oczekiwany czas, w którym radni będą brać pełną odpowiedzialność za oddawane głosy. Mieszkańcy naszego miasta zaś, będą mieć pełny wgląd w owe wyniki głosowań imiennych.

WAŻNE DECYZJE, BUDŻET MIASTA

Dziś swoje posiedzenie miała Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Tematem nr 1 był budżet naszego miasta na rok 2011. Myślę zatem, że jest to zagadnienie które powinno interesować każdego mieszkańca Marek. Dlaczego? Ponieważ w dniu dzisiejszym padły decyzje, które mogą rozwiązać problemy każdego z nas. Rada Miasta wyraziła zapotrzebowanie w projekcie budżetu na kwotę 2 220 000 zł na następujące cele:

OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 000 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 40 000 zł
MELIORACJA 800 000 zł
ODWODNIENIE 600 000 zł
AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) 15 000 zł
WKŁAD MIASTA MARKI W BUDOWĘ „ORLIKA” 700 000 zł
SYSTEM GŁOSOWANIA IMIENNEGO 10 000 zł

Rada Miasta Marki w porozumieniu z burmistrzem Miasta Marki oraz skarbnikiem wygospodarowała powyższą kwotę 2 220 000 zł. Dyskusje i wymiany zdań były prowadzone w przyjaznej atmosferze. Został nawiązany pewnego rodzaju dialog między sobą, co dało wymierne efekty w postaci cięć w takich zagadnieniach jak:

remont UM ( remont pomieszczeń byłego komisariatu)
podróże służbowe
wydatki na telefonie stacjonarną
zakupy materiałów i wyposażenia itp.

Jednocześnie radni zasiadający w Komisji Budżetowo-Gospodarczej odrzucili wniosek radnej Brzozowskiej o obniżenie środków na marecką policję. Projekt budżetu z uwagami został przez Komisję pozytywnie zaopiniowany praktycznie jednogłośnie. Dziesięciu radnych było za, jeden radny się wstrzymał.

Projekt budżetu jest do wglądu dla każdego z nas na stronie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Bezpośredni link do strony z projektem budżetu na rok 2011 to: http://bip.marki.pl/pl/bip/budzet/2011