ZGŁASZANY PRZEZE MNIE PROBLEM ZWRÓCIŁ UWAGĘ LOKALNEJ PRASY

21 marca złożyłem w Urzędzie Miasta interpelacje dotyczącą istotnego problemu. Istotą tegoż problemu jest skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie będę streszczał treści interpelacji gdyż jest ona do wglądu na moim blogu. Powiem jedynie, że chodzi o bezpieczeństwo i porządek w tym rejonie naszego miasta. Problem ten zainteresował również lokalną prasę. Dokładnej mówiąc chodzi o 8 numer dwutygodnika Echa Podwarszawskiego. Autor porusza wspomniany problem na łamach gazety tytułując artykuł „niebezpieczne skrzyżowanie”. Cieszy fakt, że lokalna prasa ma otwarte oczy na problemy Marek. Zachęcam wszystkich do lektury.

Reklamy