NIBY NIC, A CIESZY OKO…

Tablice informacyjne na skwerze przy Urzędzie Miasta już działają i są idealnym uzupełnieniem tego miejsca. Pomysł, który wyszedł od radnych obecnej kadencji sprawdził się, a dowodem na to jest zainteresowanie mieszkańców naszego miasta.

Inwestycja, która nie wymagała zaangażowania olbrzymich środków, okazała się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy, z którymi miałem przyjemność rozmawiać byli zaskoczeni zmianami, pozytywnymi zmianami. Stwierdzenie, że takich miejsc powinno być więcej skłania nas do rozważenia, aby drobne, lecz podobne inwestycje ubogacały nasze miasto.

Pomysł, aby uatrakcyjnić to miejsce miał swój początek podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. To właśnie podczas posiedzenia komisji padły pierwsze głosy, których owoce możemy dziś obserwować. Z inicjatywy radnego Pniewskiego rozpoczęta została dyskusja w tej sprawie, czego następstwem było zlecenie burmistrzowi przygotowania koncepcji zmian tego miejsca.

Burmistrz stając na wysokości zadania przedstawił projekt, którego realizacja cieszy dziś oko mieszkańców naszego miasta.