OBWODNICA MAREK W 2015?

26 września 2012 roku Marki gościły Wojewodę Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego. Głównym tematem spotkania była budowa obwodnicy Marek. Było to już kolejne spotkanie w tej sprawie. Pierwsze odbyło się 17 stycznia w Radzyminie. 

Wojewoda przekazał mieszkańcom informacje, które karzą mieć nadzieją na powodzenie inwestycji do końca 2015 roku. Z trzech czynników ryzyka, które były brane pod uwagę jeszcze w styczniu – pozostał jeden. Chodzi o finansowanie, które jest niezbędne, aby mógł zostać ogłoszony przetarg na projektowanie i budowę. Pamiętajmy, że inwestycja musi zostać rozliczona do końca 2015 roku, więc czas nie jest sprzymierzeńcem tego przedsięwzięcia. W tym celu inwestycja, której koszt szacowany jest na ok. 1 mld złotych ma być wykonana w systemie „projektuj i buduj”. Ma to zdecydowanie skrócić czas realizacji.

Kwestia finansowania leży w gestii rządu, który ma podjąć decyzję w tej sprawie w najbliższych dniach. Oznacza to, że na przełomie września i października komitet stały Rady Ministrów pochyli się nad wnioskiem Ministra Transport, aby inwestycje potraktować priorytetowo. Chwilę potem zgodę miałaby wydać cała Rada Ministrów.

Sprawą bardzo istotną w tej sprawie jest decyzja środowiskowa, która jeszcze w styczniu była jednym z czynników ryzyka. Dziś już wiadomo, że został on wyeliminowany, na skutek decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która 19 września utrzymała decyzje w mocy. Oznacza to, że nawet w przypadku odwołań od decyzji – inwestycja może być rozpoczęta.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i władz samorządowych oraz powiatowych. Wśród zaproszonych gości był Starosta Wołomiński, burmistrzowie oraz wójtowie powiatu wołomińskiego, a także lokalne władze samorządowe.

Organizatorami spotkania były lokalne struktury Platformy Obywatelskiej z Marek  i Radzymina oraz Stowarzyszenie Grupa Marki 2020.

Panią Poseł Jadwigę Zakrzewską, która z przyczyn niezależnych od niej ( posiedzenie Sejmu,  Komisji Obrony Narodowej oraz konferencja w sprawie m.in. min przeciwpiechotnych) – nie mogła przybyć osobiście – reprezentowali jej asystenci:  Joanna Skołowskiej-Żuk oraz moja skromna osoba.

Poseł Jadwiga Zakrzewska wielokrotnie zwracała uwagę na problem mieszkańców Marek, którzy walczyli i walczą o obwodnicę swojego miasta. Miejmy nadzieję, że pisma, które kierowała w tej sprawie m. in. do Ministra Transportu – przyczynią się do końcowego sukcesu.

Relacja w TVP „Kurierze Warszawy i Mazowsza”