BUDŻET UCHWALONY, MARECKA OŚWIATA OBRONIONA!

rada

Środowa sesja Rady Miasta była niezmiernie ważna dla mareckiej oświaty. Okazało się bowiem, że tego dnia zapadną decyzje, które bezpośrednio przełożą się na funkcjonowanie naszych placówek. Niepokoje pracowników oświaty, jak i rodziców dzieci uczęszczających do mareckich szkół i przedszkoli były zasadne, ale na szczęście uniknięto najgorszego…

Na wstępie powiem, że środowa sesja była chyba najdłuższą tej kadencji. O godzinie 13.00 przewodniczący rozpoczął obrady, które przerwał po ponad 11 godzinach ok. 00.30. Przerwał, gdyż do wyczerpania porządku obrad była daleka droga. Informacja, którą przedstawiłem, obrazuje, jak czasochłonnym, a więc ważnym tematem jest uchwalenie budżetu.

Tegoroczny budżet okazał się budżetem trudnym. Nieoczekiwane sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie spowodowały, że wskazana była gruntowna analiza zapisanych w projekcie propozycji.

Po pozytywnej opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej przystąpiono do procedowania wniosków złożonych przez burmistrza. Należy pamiętać, że podczas komisji przedstawiono radnym możliwości, które w sposób znaczący uszczuplały budżet mareckiej oświaty. Jako radny, ale również przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w sposób zdecydowany przeciwstawiałem się oszczędnościom w tym dziale. Swoje stanowisko przedstawiłem również w trakcie sesji, apelując do pozostałych radnych, o zaniechanie cięć w naszych placówkach. Udało się! Budżet mareckich szkół i przedszkoli został zachowany w pierwotnie zapisanej formie. Oznacza to, że nasza oświata może funkcjonować na identycznym poziomie, co w 2012 roku. Na poziomie, który w moim mniemaniu jest satysfakcjonujący.  

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim tym radnym, którzy opowiedzieli się za naszą oświatą.     

Więcej informacji odnośnie uchwalonego budżetu – w kolejnym wpisie.

Reklamy