BUDŻET UCHWALONY. CO ZREALIZUJEMY W TYM ROKU?

radaTegoroczny budżet miasta, który został uchwalony z końcem stycznia, to przede wszystkim walka z minimalizacją cięć, które pojawiły się w wyniku mniejszych wpływów do miejskiej kasy z tytułu udziału gminy w podatkach. To oznacza, że będzie potrzeba rezygnacji z niektórych inwestycji, które były pierwotnie zapisane w projekcie budżetu.

Sytuacja, która miała miejsce, nie jest powodem do snucia dramatycznych scenariuszy, ponieważ kondycja finansowa miasta jest niezagrożona. Marki mają ten komfort, którego brakuje innym gminom, że możemy jako miasto, rezygnować z części inwestycji, a nie drastycznie ograniczać wydatki bieżące. To tak woli informacji i uspokojenia, a teraz do konkretów.

W 2013 roku zostaną zrealizowane takie inwestycje jak:

– budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej (koszt ok. 300 tyś zł),

– budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, wraz z poprawą nawierzchni (koszt ok. 500 tyś zł),

– budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Lisiej (koszt ok. 200 tyś zł),

– odbudowa rowu w ul. Stawowej (koszt ok. 200 tyś zł),

– budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk orlik (koszt ok. 240 tyś zł),

– budowa chodnika na ul. Głównej (koszt ok. 200 tyś zł),

– budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej, od Karłowicza do okólnej (koszt ok. 215 tyś zł).

Należy pamiętać o inwestycjach związanych z termomodernizacją placówek oświatowych, które nastąpią również w tym roku. Już wiosną rozpoczną się prace związane z ociepleniem i zewnętrzną elewacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego. Łącznie na termomodernizację przeznaczymy w 2013 roku kwotę 2,47 mln zł.

W tegorocznym budżecie zapisano również kwotę 4,4 mln zł na przedsięwzięcie zwane roboczo „Marecki Intranet”. To inwestycja związana z teleinformatyzacją naszego miasta.

To główne inwestycje, które mają być zrealizowane w tym roku, ale są jeszcze kwestie związane z oświetleniem ulic i poprawą nawierzchni ulic, które również będą realizowane.

Reklamy