TAK BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ODPADY OD 1 LIPCA.

Od 1 lipca 2013 roku będziemy segregować odpady według nowych zasad.
Na poniższym zdjęciu widnieje podział na 4 grupy odpadów, które będziemy składować w 4 różnokolorowych workach.

smieci1

Odpady będą odbierane z następującą częstotliwością:

Z budynków jednorodzinnych worki z odpadami zmieszanymi oraz organicznymi odbierane będą 2 razy w miesiącu, natomiast worki z odpadami segregowanymi  1 raz w miesiącu.

Z budynków wielorodzinnych odpady zmieszane oraz organiczne odbierane będą 2 razy w tygodniu, a odpady segregowane 1 raz w tygodniu.